Welke proactieve en verbindende sociaal makelaar- en sociaal werker jeugd levert een positieve bijdrage aan het mentaal welzijn van jeugd in Haarlemmermeer? (20 uur per week)

 

Als sociaal makelaar jeugd heb je een belangrijke taak om ‘onzichtbare’ jeugd op te sporen. Je gaat samen met jongeren die te maken hebben met gevoelens van eenzaamheid en depressie op zoek naar passende oplossingen. Je biedt handvatten aan jongeren met een beperkt stimulerend sociaal netwerk. Je geeft invulling aan een gecombineerde functie van sociaal makelaar en sociaal werker jeugd.  Als sociaal makelaar jeugd werk je proactief en nauw samen met sociaal werkers jeugd, onderwijs, GGD, praktijkondersteuners en huisartsen etc. Daarbij heb je kennis en ervaring op het gebied van depressie en het mentale welzijn van jongeren. Je speelt een verbindende rol bij individuele vragen van jongeren of rondom jongeren. Tot slot bouw je samen met jongeren, inwoners, organisaties en bedrijven aan en stevig netwerk rondom jongeren.

Als sociaal werker (Jeugd) ben je onderdeel van een multidisciplinair gebiedsteam van generalisten met specifieke aandachtsgebieden. We maken jongeren krachtiger en zelfstandiger en ondersteunen hen zich te ontwikkelen tot gelukkige, zelfstandige en betrokken inwoners in een samenleving die voortdurend verandert. We gaan uit van de eigen kracht van kinderen en jongeren (0 – 23 jaar). Om de jeugd en het gezin te bereiken bevinden we ons in de leefwereld van de jeugd: thuis, in en om de school en in de vrije tijd. Een sociaal werker ziet de volledige leefomgeving en schat in waar kansen en/of valkuilen liggen. We leggen verbinding tussen de leefwereld en de hulpverlening of zorg. We voorkomen met onze inzet in de wijken/kernen in Haarlemmermeer dat zwaardere zorg ingezet wordt als dat niet nodig is. Dit doen we door met jeugd in gesprek te gaan op straat, op school en op sociale media. Door ouders, vrienden, leerkrachten en bewoners te betrekken. Door niet alleen te kijken naar die ene vraag, maar naar het totaalplaatje. Onze jongerenwerkers doen dit al jaren met succes.

We starten met het project “#Gaatie? Check up your health. Be good, stay fit!” waarbij we middels een financiële ondersteuning van Fonds21 een positieve bijdrage leveren aan het mentaal welzijn van jongeren in Haarlemmermeer. Samenwerking met huisartsen, praktijkondersteuners en het onderwijs verstevigen met dit project.

 

Wat vragen wij?
 • Je staat stevig in je schoenen, stapt op jeugd af, spreek ze aan en bent in staat een vertrouwensband op te bouwen. Je weet wat er speelt en waar de jeugd is.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de jeugd om hen – waar nodig – te coachen en talenten te ontwikkelen.
 • Je bent sterk in (digitale) communicatie en sociale media.
 • Je bent in staat verbindingen te leggen tussen de leefwereld van de jeugd en de systeemwereld van de hulpverlening.
 • Je hebt een proactieve houding in het benaderen van inwoners en een actieve houding in het helpen zorgen van het nakomen van afspraken.
 • Je bent een kei in netwerken; brengt relevante verbindingen in een wijk tot stand via het verwerven en gebruiken van inzicht in de sociale kaart.
 • Je hebt een signaleringrol, verwijst door naar hulpverlening indien deze beter aansluit en bent zichtbaar in de wijk.
 • Je werkt samen met andere wijkgerichte organisaties en wijkcentra.
 • Je vervult een toonaangevende rol binnen en buiten MeerWaarde door het aantoonbaar tot stand brengen van duurzame verbindingen tussen inwoners.
 • Je gaat met ouders in gesprek over de ontwikkeling van hun kind.

 

Van kandidaten verwachten wij tenminste
 • Een relevante, afgeronde hbo-opleiding (bijv. Social Work, MWD)
 • Pro actief, snel kunnen schakelen en goed kunnen samenwerken.
 • Kennis van methodieken, wijk- groeps- en individueel gericht.
 • Aantoonbare ervaring met jongeren in de welzijnssector en specifiek met ambulant werk
 • Je weet je mondeling en schriftelijk goed uit te drukken, ook in wijk- en groepsanalyses, rapportages en registraties.
 • Outreachende stijl van hulpverlening, enthousiasme en openheid.
 • Je staat stevig in je schoenen bij de samenwerking met verschillende netwerkpartners.
 • Je beschikt over relativeringsvermogen en een dosis humor.
 • Je beschikt over improvisatievermogen en bent niet snel van je stuk te brengen.
 • Ervaring in het werven, aansturen en begeleiden (enthousiasmeren) van vrijwilligers.
 • Het is een pré als je bekend bent met positieve gezondheid

 

Wat bieden wij?
 • Een plezierige en stimulerende werkomgeving waar we je ruimte bieden om je kennis in te zetten en verder te ontwikkelen.
 • Een arbeidsovereenkomst voor 20 uur per week.
 • In eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van de pilot, zes maanden. Bij goed verloop zal de pilot verlengd worden en uiteindelijk geïntegreerd binnen de werkwijze van MeerWaarde. Dit zal in eerste instantie zijn voor een jaar.
 • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8 (minimaal € 2.712,- maximaal € 3.864,- bruto bij een fulltime dienstverband).
 • Aantrekkelijke secundaire voorwaarden. Denk hierbij aan een individueel keuzebudget waarmee je je arbeidsvoorwaarden af kunt stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. En een loopbaanbudget, dat individueel maatwerk mogelijk maakt om blijvend te werken aan je duurzame inzetbaarheid.

 

Informatie en sollicitatie
Bel voor meer informatie met Margareth Megens, manager primair proces, of Monique Kuik, manager Innovatie tel. 023-5698888. Voldoe je aan de eisen en herken je jezelf in het profiel? Dan ontvangen wij graag je CV én motivatie, via een e-mail aan sollicitatie@meerwaarde.nl. Wij ontvangen je reactie graag vóór 10 augustus 2021. De eerste gespreksronde vindt plaats in de week daaropvolgend.

Kijk voor meer informatie over MeerWaarde Welzijn op onze website www.meerwaarde.nl en ons Youtube kanaal.

Overlegging van een positieve verklaring omtrent het gedrag is een vereiste.

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

 

Zelf, samen, sterker!
MeerWaarde is een welzijnsorganisatie met een kleine 100 medewerkers (75 fte) en circa 350 vrijwilligers. Onze belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat inwoners zich wel bevinden, zich prettig en gelukkig voelen. Wij helpen actief door dichtbij de mensen te zijn. We zoeken mensen op, wijzen ze de weg, geven ze inzicht, leren vaardigheden, reiken handvatten en tools aan en bieden maatwerk als zij daar voor open staan. We verbinden mensen met elkaar en bouwen aan duurzame, informele netwerken. Samen met onze vrijwilligers en partners werken we aan een samenleving die prettig is voor alle inwoners. Dit doen we vanuit ons motto: zelf, samen, sterker!

Helaas, deze vacature is gesloten. Je kunt niet meer reageren.