Wijkwerker(s), specialisatie maatschappelijk werk
24 – 32 uur per week

 

Geloof jij dat je iemand verder helpt als je naast hem/haar staat en gezamenlijk optrekt in het zoeken naar oplossingen?

Werken in één van de 9 wijkteams in Almere is uitdagend, afwisselend en geen dag is hetzelfde. Het doel van de wijkteams is dat Almeerse bewoners naar eigen kunnen meedoen in de samenleving. We werken aan versterking van zelf- en samenredzaamheid en aan sterke wijken. We zetten in op informele en collectieve ondersteuning waar mogelijk. Waar nodig bieden we kortdurende begeleiding en ondersteuning en toegang tot maatwerkvoorzieningen. Hiermee vervullen de wijkteams een belangrijke rol in het sociaal domein in Almere. De wijkteams zijn een consortium, waarin De Schoor, VMCA, MEE en gemeente Almere met elkaar samenwerken.

 

Wat ga je doen?
Je komt te werken in een enthousiast team van wijkwerkers met verschillende specialismen (opbouwwerk, clientondersteuning, algemeen maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk en informele zorg en WMO). Het team is je thuisbasis en samen met het team kijk je hoe jullie de ondersteuningsvragen kunnen oppakken. Je geeft informatie en advies, vraagverheldering, kortdurende ondersteuning en toeleiding tot passende en samenhangende ondersteuning en waar nodig doorverwijzing met een warme overdracht. Bij al deze werkzaamheden staat voor jou het perspectief van de bewoner voorop. Regelmatig ben je in gesprek met collega’s en het netwerk, om onze dienstverlening te optimaliseren.

Om de hulpvraag te inventariseren ga je met de betrokkenen in gesprek en de mensen in hun omgeving. Gezamenlijk stellen jullie een plan van aanpak op. Je bouwt aan een vertrouwensband, die de basis vormt om hen verder te kunnen begeleiden. Je plant je eigen afspraken in, doet onderzoek en legt bevindingen vast in rapportages en vraagt hulp van collega-wijkwerkers waar nodig. Je draagt zorg voor het bevorderen van de veiligheid en zelfredzaamheid van de bewoner en betrokken gezinsleden. Dit doe je door de inzet van diverse methodes. Je handelt direct in acute en ernstig onveilige situaties waarbij je de vernieuwde Wet Meldcode juist hanteert.

 

Wat breng je mee:
 • relevante Hbo-diploma, zoals Social Work of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • werkervaring en affiniteit met de doelgroep zoals statushouders, ouderen en/of het maatschappelijk veld
 • analytisch vermogen voor het beoordelen van signalen en hulpvragen
 • verbindend vermogen, je werkt constructief samen en denkt vanuit het belang van bewoners
 • bij voorkeur kennis van het werken met methodes m.b.t. huiselijk geweld zoals TOP-3 methodiek
 • bij voorkeur kennis van methodieken zoals Oplossingsgericht Werken of Motiverende gespreksvoering
 • flexibele houding en het kunnen bewaken van eigen grenzen, met name in situaties met toenemende werkdruk
 • zelfreflectie en de bereidheid om te leren

 

Bij De Schoor kun je rekenen op:
 • collegiale ondersteuning, zowel op inhoudelijk als persoonlijk vlak, is aanwezig. Aan het team maatschappelijk werk is een praktijkbegeleider verbonden die zowel individuele werkinhoudelijke begeleiding biedt als casuïstiekbesprekingen verzorgt en intervisiebijeenkomsten organiseert
 • cao Sociaal Werk schaal 8 salaris min € 2.712,- en max € 3.864,- bruto per maand bij 36 uur per week
 • individueel keuzebudget ter hoogte van ongeveer 18% van je bruto salaris, welke je kunt besteden aan het kopen van extra verlof, het volgen van persoonlijke scholing en/of het uitbetalen van extra salaris
 • een hecht en gezellig team met een actieve personeelsvereniging

 

Enthousiast geworden?
Neem contact op met Diana van Vessem, teamleider Maatschappelijk Werk, tel: 06-13298711, voor een informatief gesprek. Of solliciteer direct via www.werkenbijdeschoor.nl met je motivatiebrief en cv.

We maken graag snel kennis met geschikte kandidaten. De vacature blijft openstaan totdat deze vervuld is

Een referentiecheck en een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Het kunnen overleggen van een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zal onderdeel zijn van een uiteindelijke aanstelling.

De Schoor, Welzijn in Almere
Je werkt bij De Schoor, een innovatieve en dynamische welzijnsorganisatie in Almere. Samen met circa 20 collega’s en honderden vrijwilligers zet je je in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad onder het motto: Meedoen in Almere. 

 

Deel deze vacature
Deel onze FB-pagina
Deel deze vacature
Deel deze vacature
Deel deze vacature